rhy.fi
Kolmiolaskennat

Mikä on riistakolmio

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 km, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 km. Kolmiot säilyvät samoina vuodesta toiseen, vaikka alueelle tehtäisiin esim metsähakkuita. Kesälaskennassa keskitytään kanalintuihin ja talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Lisätietoja osoitteesta: https://www.riistakolmiot.fi/Riistakolmioita

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua